fbpx

關閉選單

2019Q2 股神巴菲特最新持股異動重點整理!

每三個月過去,都有一件令價值投資者很興奮的事,那就是股神巴菲特掌管的波克夏會公布他們前一季的所有交易名單!這是公開的訊息,因為根據美國政府法律規定,只要是掌管超過一億美金的投資管理人,就得要定時跟美國證券交易委員會匯報上一季的交易活動。

股神的追隨者望穿秋水,等待3個月最開心的就是看到波克夏這三個月以來所有的買賣。

當然想看,因為是股神的實際交易!

應該說,因為巴菲特沒有跟公眾完整解釋他的投資哲學。透過這份文件可以讓巴菲特的追隨者稍微窺探他最新的投資洞見

我們就來看看與上季比較,本季買賣了那些檔股票。


新購入/增持:

美國銀行  (股票代碼:BAC),增持 3.47% (31,081,000股),成本約:$28.85

美國合眾銀行 (股票代碼:USB),增持 2.44% (3,150,787股),成本約:$51.52

亞馬遜 (股票代碼:AMZN),增持 11.17% (54,000股),成本約:$1862.37

紅帽公司 (股票代碼:RHT),增持 1.20% (61,419股),成本約:$184.5 


出清/減持:

特許通訊公司 (股票代碼:CHTR),減持 4.97% (284,102股),賣出均價:$374.51

美國石膏公司 (股票代碼:USG),出清 (3,900,000股),賣出均價:$43.4

USG在2019年4月24日被德國Gebr. Knauf KG收購而下市。


►波克夏在第二季持續增持亞馬遜,目前市值約9.7億美元(股價約1661)。

►另外本季也提高了部分銀行股的持倉,如美國銀行 (BAC)和美國合眾銀行 (USB),但對於摩根大通 (JPM)和富國銀行 (WFC) 的持倉不變。

►目前蘋果 (AAPL) 仍是波克夏的第一大持倉,佔披露資產約1/4;本季持倉不變,總價值約529億美元。

►目前前五大持股為: 蘋果 (AAPL)、美國銀行 (BAC)、可口可樂 (KO)、富國銀行 (WFC)和美國運通 (AXP)。


整體持股名單如下:(股價自動更新表格請點這裡

股票
代號
公司名稱 股價
(2019/08/23)
2019Q1
加減碼情形
2019Q2
加減碼情形
占波克夏已公佈資產比例(2019/08/22) 公司資料簡介
AAPL 蘋果 202.64 23.74% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/AAPL
BAC 美國銀行 26.47 加碼 3.47% 12.92% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/BAC
KO 可口可樂 53.74 9.79% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/KO
WFC 富國銀行 44.42 減碼 3.98% 9.32% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/WFC
AXP 美國運通 117.76 8.99% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/AXP
KHC 卡夫食品 25.33 4.86% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/KHC
USB 美國合眾銀行 50.95 加碼 2.44% 3.34% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/USB
JPM 摩根大通 106.02 加碼 18.75% 3.20% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/JPM
MCO 穆迪 210.4 2.32% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/MCO
DAL 達美航空 56.2 加碼 8.2% 1.93% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/DAL
GS 高盛 196.2 1.80% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/GS
BK 紐約梅隆銀行 41.02 1.72% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/BK
GM 通用汽車 36.06 1.34% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/GM
LUV 西南航空 50.56 減碼 2.18% 1.31% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/LUV
VRSN 威瑞信 200.52 1.30% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/VRSN
DVA DaVita(德維特) 54.7 1.04% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/DVA
CHTR 特許通訊公司 385.51 減碼 18.81% 減碼 4.97% 1.03% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/CHTR
UAL 聯合航空 82.53 0.92% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/UAL
V Visa 175.23 0.88% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/V
AAL 美國航空 25.42 0.68% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/AAL
MA 萬事達 271.89 0.63% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/MA
PNC PNC金融服務集團 123.09 加碼 4.94% 0.57% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/PNC
LSXMK Liberty Media Corporation – Series C Liberty SiriusXM 39.7 0.57% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/LSXMK
COST 好市多 274.01 0.55% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/COST
AMZN 亞馬遜 1749.62 新購入 加碼 11.17% 0.49% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/AMZN
RHT Red Hat 0.33 加碼 22.38% 加碼 1.20% 0.47% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/RHT
MTB M&T銀行 143.9 0.44% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/MTB
TRV 旅行家集團 144.73 0.43% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/TRV
SIRI Sirius XM 5.99 0.37% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/SIRI
AXTA 艾仕得塗料 26.75 0.35% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/AXTA
SYF Synchrony Financial 31.55 0.35% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/SYF
STOR STORE Capital 36.67 0.30% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/STOR
QSR Restaurant Brands 75.4 0.28% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/QSR
GL Globe Life Inc.
[前Torchmark(TMK.US)]
86.13 0.27% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/GL
LSXMA Liberty Media Corporation – Series C Liberty SiriusXM 39.25 0.27% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/LSXMA
LBTYA Liberty Global 25.58 0.26% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/LBTYA
PSX Phillips 66 95.18 減碼 53.32% 0.25% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/PSX
STNE StoneCo Ltd. 30.69 0.20% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/STNE
TEVA 梯瓦製藥工業 7.05 0.19% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/TEVA
SU 森科能源公司 27.87 0.16% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/SU
LBTYK Liberty Global 25.12 0.09% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/LBTYK
LILA Liberty Latin America 15.31 0.02% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/LILA
PG 寶僑 117.32 0.02% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/PG
JNJ 嬌生 127.73 0.02% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/JNJ
LILAK Liberty Latin America 15.29 0.01% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/LILAK
MDLZ 億滋國際 53.63 0.01% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/MDLZ
VZ 威訊通訊 55.92 出清 0.00% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/VZ
USG 美國石膏公司 25 出清 0.00% https://money.moneydj.com/us/basic/basic0001/USG

 


這個名單含金量非常高,不過要記得的是千萬不要盲目跟隨這個名單!

雖然是波克夏的真實交易,可是這個名單公開的時候一般都是至少晚了45天以上。也就是說最好的買點可能已經過去。

但是這些名單還是非常有參考價值。

如果你只是研究巴菲特買賣的股票,首先這是一個非常有智慧的行為,再者,假如你真的研究巴菲特的股票,然後經過獨立思考,在對的價格買進的話,你的投資績效怎麼差勁都有一個底。

試想想,如果你看到巴菲特買一檔股票,然後現在你發現股價掉低於三個月之前他買的價格,不覺得很吸引嗎?

如果你用低於巴菲特的價格買進一張股票的話,好像你的單筆投資績效就打敗了巴菲特了。